Phát triển kinh doanh
Tạo nên mối quan hệ lâu dài và bền chặt giữa các doanh nghiệp và khách hàng, tập trung vào những mục tiêu dài hạn.
Tư vấn chiến lược
Tư vấn liên quan đến những quyết định cấp cao dựa vào kiến thức chuyên sâu để mang lại cho doanh nghiệp kết quả tốt nhất
Quản lý tài chính
Quản trị tài chính giúp tối đa hóa tiền lời của công ty từ việc quản trị nguồn vốn có hiệu quả.
Giới thiệu chung
Bất động sản
0%
Vận tải Hàng không
0%
Du lịch - Nghỉ dưỡng - Giải trí
0%
Tài chính
0%

Công ty Cổ phần Quản lý vốn & Tài sản FLC Holding (FCA) được thành lập từ năm 2019. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tại Việt Nam đang tích cực chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị thông qua chiến lược tái cấu trúc hệ thống và chuyên nghiệp hóa hoạt động quản lý vốn, quản lý tài sản.

Với những chuyên gia và đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, quản lý, quản trị, FCA ra đời với mục tiêu cung cấp các giải pháp sắp xếp, khai thác hiệu quả nguồn vốn và tài sản, từ đó thúc đẩy tái cấu trúc hệ thống, tăng cường hiệu quả hoạt động cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Video

Quá trình hình thành và phát triển của
FLC Holding

  • Tầm nhìn
  • Sứ mệnh
  • Chiến lược phát triển

Tầm nhìn

Trở thành nhà đầu tư, đại diện quản lý vốn uy tín và chuyên nghiệp của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Tư vấn và thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc hệ thống, đổi mới doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh vốn tại các doanh nghiệp, tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên trên toàn hệ thống; qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành kinh tế nói chung.

Chiến lược phát triển

Thực hiện tốt vai trò sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn vốn và tài sản của các doanh nghiệp; Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật; Tư vấn và thúc đẩy tiến trình sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống và chuyên nghiệp hóa hoạt động quản lý vốn, quản lý tài sản; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

Đến năm 2025, xây dựng FCA trở thành nhà đầu tư, đơn vị đại diện quản lý vốn và tài sản hàng đầu của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Việt Nam.