Hoạt động kinh doanh
Quản lý vốn

Vốn điều lệ 15.300.000.000.000 VND

Thực hiện quản lý vốn tại nhiều doanh nghiệp đa ngành, nhằm thúc đẩy tiến trình sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp.

Quản lý tài sản

Danh mục tài sản quản lý đa dạng trên nhiều lĩnh vực, với hệ thống các dự án bất động sản (trung tâm thương mại, khu công nghiệp…); vận tải hàng không; các khách sạn, resorts trong lĩnh vực du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí…. Kết hợp chặt chẽ với khách hàng để xây dựng một danh mục quản lý và đầu tư riêng biệt, phù hợp với mục tiêu về lợi nhuận, chiến lược đầu tư, cũng như khẩu vị đầu tư và giảm thiểu rủi do thất thoát tài sản của các doanh nghiệp.